;
24.5.2002 00.00
Lehdistötiedotteet

Kantaverkko-suunnitelma löysi pullonkaulat

Pohjoismainen kantaverkkosuunnitelma 2002 on valmistunut. Se on ensimmäinen kokonaisvaltainen verkkosuunnitelma, jonka pohjoismaisten kantaverkko-organisaatioiden yhteistyöjärjestö Nordel on laatinut. Suunnitelma on yksi Nordelin strategisista projekteista, joilla kehitetään järjestön toimintaa.

Kantaverkkosuunnitelma on tärkeä tulevaisuuden työkalu pohjoismaisen siirtoverkon kehittämisessä ja käytössä. Sen avulla pyritään luomaan hyvät edellytykset yhteisten pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toiminnalle.

Kantaverkkosuunnitelma 2002 esittää ne verkon vahvistamiskohteet, joissa siirtokapasiteetin kehittämistä on syytä tutkia yksityiskohtaisemmin. Energiataseiden kehitys osoittaa, että siirtotarpeen kehittymistä on pikaisesti tarkasteltava pitkällä aikavälillä, aina vuoteen 2020 asti. Jatkotoimenpiteinä on syytä

  1. tarkastella kansantaloudellisesti verkon pullonkaulojen avartamistarpeet
  2. analysoida tulevien vuosien teho- ja energiatilanteet
  3. selvittää verkkovahvistustarpeet Pohjoismaissa
  4. laatia pitkän aikavälin verkon kehittämisskenaariot ja ennusteet.

Työn aikana kävi selväksi, että energia- ja tehotilanne on muuttunut Pohjoismaissa kokonaisuutena alijäämäiseksi. Se merkitsee, että tuontitarve Nordelin alueella on kasvanut erityisesti vähäsateisina vuosina. Jo sademääriltään normaaleina vuosina Ruotsi ja Norja ovat alijäämäisiä. Tähän ovat vaikuttaneet sähkön käytön kasvu ja vähäinen uusi voimalaitoskapasiteetti. Vanhoja laitoksia on myös poistettu käytöstä.

Energiataseen vahvistaminen edellyttää voimalaitoskapasiteetin lisärakentamista Nordelin alueelle. Ilman uutta kapasiteettia Nordel-alue tulee yhä riippuvaisemmaksi Manner-Euroopan ja Venäjän tuotannosta ja tuontia näiltä alueilta on pakko lisätä.

Kaikissa Pohjoismaissa vahvistetaan siirtoverkkoja. Siirtokapasiteettia on viime vuosina lisätty sekä rakentamalla uusia johtoja ja rakenteita että kehittämällä olemassa olevaa verkkoa.

Kantaverkkosuunnitelma löytyy Nordelin verkkosivuilta www.nordel.org.

Lisätietoja:
Pertti Kuronen, 030 395 5127
Kurt Lindström, 030 395 4170