;
2.5.2002 00.00
Lehdistötiedotteet

Harsot vaativat jopa 200 kilon painon pysyäkseen paikoillaan tuulenpuuskissa

Suomen sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta vastaava verkkoyhtiö Fingrid Oyj muistuttaa kylvösten päällä käytettävien harsojen huolellisesta kiinnittämisestä. Irronneet, tuulenpuuskan joskus kilometrienkin päähän lennättämät harsot aiheuttavat joka kevät ongelmia voimajohdoilla. Erityisen tärkeää on muistaa, että voimajohtoihin tai yleensä sähköjohtoihin takertuneisiin harsoihin ei missään tapauksessa saa koskea!

Kylvösten päällä käytettävät harsot on kiinnitettävä huolellisesti, jotta vahingoilta ja jopa vaaratilanteilta vältytään. Irtoaminen voidaan estää, kun harsot kiinnitetään painojen avulla reunoistaan, kaikista kulmistaan ja myös keskeltä harson peittämää alaa. Arvioiden mukaan keskialueella pitää olla jopa 200 kiloa painoa, jotta harso pysyy paikoillaan kovimmilla tuulenpuuskilla. Käytön jälkeen harsot on siirrettävä pois pelloilta ja varastoitava huolellisesti.

Tuulenpuuskan ilmaan nostamat harsot voivat voimajohtoon takertuessaan aiheuttaa vaaratilanteen. Vähänkin kostunut tai likaantunut harso johtaa sähköä ja siihen koskettamisessa on siten sähköiskun vaara. Kiinni tarttuneet harsot aiheuttavat useimmiten häiriön voimajohdolla, joten Fingrid toivoo, että kaikista johtoihin tarttuneista harsoista ilmoitetaan välittömästi joko suoraan Fingridiin tai paikalliselle sähkönjakeluyhtiölle.

Harsoon ei missään tapauksessa saa koskea tai yrittää irrottaa sitä itse. Takertuneiden harsojen irrottamiseksi voimajohdolta on katkaistava jännite. Harson omistaja voi joutua korvaamaan huolimattomasta kiinnityksestä aiheutuneet vahingot.

Lisätietoja:
Ari Levula 030 395 5505, 030 395 4200Idea harson kiinnittämiseksi: Paikan päällä täytetään muovikassi tai muovisäkki mullalla, ja kun on aika poistaa harso, muovikassien sisältö tyhjennetään paikan päällä. Näin vältytään raskaiden kivien tai muiden painojen kuljettamiselta.