;
4.6.2001 00.00
Lehdistötiedotteet

Pohjoismaiset verkkoyritykset tiivistävät Nordel-yhteistyötä

Pohjoismaiden järjestelmävastuulliset verkkoyritykset vahvistavat Nordel- yhteistyötään.Tämä merkitsee mm. säädön ja käyttöreservien yhteistä hoitamista, sähkön siirtotariffien yhtenäistämistä ja yhteisen siirtoverkkojen kehittämissuunnitelman laatimista.

Pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool, joka laajeni koko Tanskaan 1. lokakuuta 2000, on tärkeä virstanpylväs Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin sähkömarkkinoiden yhtenäistämisessä. Kaikki Nordel-järjestössä mukana olevat maat Islantia lukuun ottamatta muodostavat yhteiset pohjoismaiset sähkömarkkinat. Sähkömarkkinoiden kehittäminen tulevaisuudessa ei siis enää ole pelkästään kansallinen asia, vaan siinä tarvitaan myös tiiviimpää yhteistyötä pohjoismaisten järjestelmävastuullisten verkkoyritysten välillä.

Nordelin kautta yhteistyössä toimivat järjestelmävastuulliset verkkoyritykset ovat Elkraft System ja Eltra Tanskassa, Fingrid Suomessa, Landsvirkjun Islannissa, Statnett Norjassa ja Svenska Kraftnät Ruotsissa. Syvemmän yhtenäistämisprosessin ja Nordel-järjestön avulla verkkoyritykset pyrkivät vahvistamaan markkinoiden toimivuutta sekä Pohjoismaissa että tulevilla Euroopan yhteisillä sähkömarkkinoilla. Edessä on suuria haasteita, mm. yhteiset investoinnit voimansiirtoverkkoon, selkeiden sääntöjen laatiminen siirtorajoitusten hoitamiseksi ja sopiminen kolmannen osapuolen verkon kautta tapahtuvien siirtojen hyvittämisestä. Keskiviikkona Tukholman ulkopuolella Mariefredissä pidetyssä Nordelin vuosikokouksessa esiteltiin suunnitelma tulevien vuosien strategisiksi projekteiksi.

Kantaverkkoyritysten yhteistyötä kehittämällä pyritään siirtymään yhteiseen säätösähkön ja käyttöreservien hankintaan ja hoitamiseen. Tavoitteena on, että kaikki pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimijat pystyvät tulevaisuudessa suunnittelemaan ja säätelemään voimantuotantoaan maiden rajoista riippumatta. Nordel päätti myös, että lähivuosien aikana luodaan puitteet yhteispohjoismaisen säädön toteuttamiseksi.

Siirtotariffien yhtenäistämistyötä jatketaan. Sähköjärjestelmän käyttötilanteiden vaihdellessa syntyy ajoittain siirtorajoituksia. Nordel kannattaa pysyväluonteisten siirtorajoitusten hallinnointia jakamalla sähkömarkkinat hinta-alueisiin, kun taas tilapäisiä siirtorajoituksia poistetaan vastakaupoin.

Tavoitteena ovat hyvin, ilman rajatariffeja toimivat sähkömarkkinat ja markkinaosapuolten yhtäläiset toimintamahdollisuudet.

Nordel laatii yhteisen kehittämissuunnitelman pohjoismaisen siirtoverkon vahvistamiseksi. Valmisteilla on myös ehdotus suunnitelman mukaisten investointien rahoitusratkaisuista.

Lisätietoja:
Nordelin hallituksen jäsen, Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Timo Toivonen 040 560 5250
Johtaja Kurt Lindström, 0400 458 563