;
19.1.2001 00.00
Lehdistötiedotteet

Nordelin ennuste talven sähkötehon riittävyydestä Pohjoismaissa valmistui

Pohjoismaisten järjestelmävastuullisten verkkoyritysten yhteistyöjärjestö Nordel on julkaissut ennusteen kuluvan talven pohjoismaisesta sähkötehon riittävyydestä. Huippukulutukseen perustuva ennuste perustuu erittäin kylmän talven olosuhteisiin, joita tilastollisesti esiintyy noin kerran kymmenessä vuodessa.

Pohjoismainen sähköyhteistyöjärjestö Nordel on laatinut ennusteen kuluvan talven sähkötehon riittävyydestä. Raportin muotoon laadittu ennuste on julkaistu Nordelin kotisivustossa www.nordel.org kohdassa "Rapporter".

Huippukulutukseen perustuva ennuste on tehty erittäin kylmän talven olosuhteita vastaavaksi. Raportissa käytettyjä lämpötiloja esiintyy tilastollisesti noin kerran kymmenessä vuodessa.

Ennuste osoittaa, että Etelä- ja Keski-Ruotsin tehotasapaino on kaikkein heikoin. Se on kuitenkin jonkin verran parantunut viime vuoden lopussa Ruotsin tekemän tehoreservisopimuksen ansiosta. Myös Etelä-Norjan tehomarginaali on erittäin pieni ja se on riippuvainen sähköntuonnista Pohjois-Norjasta ja Länsi-Tanskasta. Nordelin arvion mukaan sähköä olisi mahdollista tuoda Saksasta Tanskaan, mikä auttaisi Ruotsin ja Norjan tehotasapainoa.

Venäjältä tuotava sähkö antaa Suomelle tehomarginaalin, jota voidaan hyödyntää mahdollisen tehovajeen aikana.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, Juha Hiekkala 040 553 9898