;
16.2.2001 19.00
Pörssitiedotteet

Fingrid Oyjn tilinpäätös 2000

Fingrid-konsernin tulos vuodelta 2000 muodostui hyväksi. Konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa (235 milj. euroa vuonna 1999). Siirretyn sähkön määrä kasvoi noin 10 %.
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 36 miljoonaa euroa (41 milj. euroa). Tilikauden voitoksi muodostui 25 miljoonaa euroa (29 milj. euroa). Tulos oli hyvä, vaikka yhtiön taloutta heikensi siirtohintojen alennus, pullonkaulatulojen hyvittäminen asiakkaille ja häviösähkön hankintamäärän kasvu.
 
Taseen loppusumma oli 1337 miljoonaa euroa (1358 milj. euroa). Omavaraisuusasteeksi ilman pääomalainoja muodostui 14,9 % ja pääomalainat mukaanlukien 27,5 %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,1 %. Konsernin investoinnit vuonna 2000 olivat 39 miljoonaa euroa.
 
Alkaneen vuoden liikevaihdon odotetaan kehittyvän vakaasti.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Toivonen 030 395 5250 tai 040 560 5250
Rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld 030 395 5157 tai 040 519 5041