;
21.12.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Suomen ja Venäjän välistä sähkön siirtokapasiteettia lisätään neljälläsadalla megawatilla

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj ja Venäjän kantaverkko- ja rajasiirrosta vastaava maailman suurin voimayhtiö RAO EES Rossii ovat allekirjoittaneet sopimuksen Suomen ja Venäjän välisen uuden rajajohdon rakennuttamisesta.

Fingrid ja RAO EES Rossii allekirjoittivat eilen 20.12.2000 sopimuksen kolmannen 400 kilovoltin (kV) sähkön siirtoyhteyden rakennuttamisesta Kymin sähköaseman ja Viipurin sähköaseman välille. Uusi yhteys lisää Suomen ja Venäjän välistä siirtokapasiteettia neljälläsadalla megawatilla (MW). Johdon valmistuttua maiden välinen kokonaissiirtokyky kasvaa nykyisestä 1000 MW:stä 1400 MW:iin. Nykyinen kapasiteetti on kokonaan varattu.

Fingrid vastaa rakennushankkeen Suomen puoleisesta osuudesta rajalle saakka ja RAO EES Rossii rakentaa johdon Venäjän puoleisen osuuden. Fingridin osuus hankkeesta maksaa noin 17 miljoonaa euroa (n. 100 miljoonaa markkaa). Lisäkapasiteetin arvioidaan olevan kaupallisesssa käytössä vuoden 2003 alussa.

Lisätietoja:
Johtaja Kari Kuusela 030 395 5129 tai 040 502 7333