;
3.7.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Nordelin vuosikokous Reykjavikissa: Sähkön riittävyys uhattuna Pohjoismaissa kolmen lähivuoden aikana

Vaikka sähkönkulutus ei Pohjoismaissa juuri kasvakaan seuraavien kolmen vuoden aikana, sähkön riittävyys on kuitenkin uhattuna. Tämä tuli esille pohjoismaisten kantaverkkoyritysten yhteistyöelimen Nordelin vuosikokouksessa. Pohjoismainen voimajärjestelmä toimii hyvin normaaleissa sääoloissa, mutta kulutushuippujen yhteydessä sähkön tuotantokapasiteetti ei ehkä riitä.

Nordelin kehittäminen pohjoismaisten kantaverkkoyritysten yhteistyöjärjestöksi ja vastaava organisaatio muualla Euroopassa sekä tulevaisuuden energiatilanne olivat pääaiheita Nordelin vuosikokouksessa, joka tällä kertaa pidettiin Islannissa.

Kokonaisuudessaan Pohjoismaissa on keskimääräisillä sademäärillä riittävästi sähköä. Norja ja Ruotsi ovat kuitenkin myös tällaisina vuosina riippuvaisia tuonnista. Erittäin vähäisillä sade- ja lumimäärillä Pohjoismaissa voi syntyä energiapula ja kovilla pakkasilla suuri tehonvajaus sähköntuotannossa. Tilanteesta selviytymiseksi tarvitaan erityistoimia, jotta sekä energian että tehon tarve saataisiin pienemmäksi. Samaan aikaan sähköä on myös huomattavasti tuotava Pohjoismaihin.

Kolmen seuraavan vuoden sähkön riittävyysarvio osoittaa, että Nordelin järjestelmässä on hyvin pienet marginaalit kulutushuippujen peittämiseen. Ruotsin ja osittain myös Norjan tehon riittävyys on niin tiukka, että kylmänä talvena voidaan huipputunteina joutua rajoittamaan sähkönkulutusta. Molemmat maat tulevat enenevässä määrin riippuvaisiksi tuonnista. Tanskassa on tarpeeksi kapasiteettia, joten maan merkitys osana pohjoismaista voimajärjestelmää kasvaa. Tanskassa samoin kuin Suomessakaan ei näytä olevan ongelmia sähkön riittävyydessä, Nordelin vuosikokouksessa todettiin.

Koska tilanne sähkömarkkinoilla kiristyy yhä enemmän, markkinat reagoivat luultavasti suurin hinnanvaihteluin. Nordel on huolestuneena pannut merkille viime aikojen suuret alueelliset hintaerot pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Tähän tärkeään kysymykseen on löydettävä ratkaisuja, joten sähkönsiirtoverkon siirtorajoitustilanteiden hallinnasta tulee suuri haaste.

Nordel uudistuu

Nordelin tavoitteena on olla aktiivinen Euroopan sähkömarkkinakehityksessä. Järjestö uudistaa itseään EU:n sähkömarkkinadirektiivin aiheuttamien muutosten mukaisesti. Nordelin jäseninä on tähän saakka ollut sekä sähköntuottajien että verkkoyritysten edustajia, mutta vuosikokouksessa tehdyt sääntömuutokset korostavat sitä, että Nordelista tulee jatkossa pohjoismaisten kantaverkkoyritysten yhteistyöelin. Järjestö on tasapuolinen suhteessa muihin energia-alan toimijoihin. Muutos on seurausta aiemmin asetetusta tavoitteesta ja on myös sähkömarkkinoiden avaamista koskevan EU-direktiivin mukainen.

Kantaverkkoyritysten tehtäviin kuuluu mm. sähkömarkkinoiden toiminnan tehostaminen. Sen vuoksi Nordelissa panostetaan myös hyvien suhteiden säilyttämiseen kaikkien markkinoilla toimivien osapuolten kanssa ja perustetaan erillinen neuvottelukunta.

ETSO

Manner-Euroopan sähkömarkkinoiden avautumisen ja näiden maiden kantaverkko-organisaatioiden perustamisen seurauksena perustettiin viime vuonna 1. heinäkuuta ETSO (Association of European Transmission System Operators).

ETSOn perustivat Nordel sekä Euroopan kantaverkko-organisaatioiden yhteistyöelin UCTE, Ison-Britannian kantaverkkoyritysten organisaatio UKTSOA ja Irlannin kantaverkkoyritysten organisaatio ATSOI.

Näissä järjestöissä on edustettuna 35 kantaverkko-organisaatiota 17:stä maasta. Useimmissa maissa on yksi järjestelmävastaava, mutta esimerkiksi Saksassa kahdeksan, Itävallassa neljä ja Sveitsissä viisi. ETSO-maiden vuosittainen sähkönkulutus on yhteensä 2 500 terawattituntia (2 500 miljardia kilowattituntia) ja kansainvälinen vaihto 250 terawattituntia. ETSO osallistuu aktiivisesti integroidun ja kilpailuun perustuvan sähkömarkkinan kehittämiseen Euroopassa. ETSO toimii yhteistyössä EU-komission, eri maiden sähkömarkkinoita valvovien viranomaisten ja monien eri markkinatoimijoita edustavien organisaatioiden kanssa.

Tällä hetkellä ETSOn muodostavat neljä perustajaorganisaatiota, mutta siitä kehittynee järjestö, jossa yksittäiset kantaverkko-organisaatiot ovat suoraan edustettuina. Norjalaisen Statnett-konsernin johtaja Odd Håkon Hoelsæter toimii sekä Nordelin että ETSOn puheenjohtajana.

Lisätietoja:
Nordelin puheenjohtaja, konsernijohtaja Odd Håkon Hoelsæter +47 22 52 70 70
Islanti: Adalsteinn Gudjohnsen +354 5 516 600
Norja: Konsernijohtaja Odd Håkon Hoelsæter, Statnett +47 22 52 70 70
Ruotsi: Pääjohtaja Jan Magnusson, Svenska Kraftnät +46 8 739 78 01
Suomi: Toimitusjohtaja Timo Toivonen, Fingrid Oyj 030 395 5250
Tanska: Toimitusjohtaja Georg Styrbro, Eltra +45 75 56 25 00
Toimitusjohtaja Bent Agerholm, Elkraft +45 44 66 00 22