;
21.12.1999 00.00
Lehdistötiedotteet

Venäjän rajajohtokapasiteetin ensimmäisen erän varaukset vahvistettu

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n tarjoamat sähkön siirtomahdollisuudet Venäjän yhdysjohtojen kautta vuoden 2001 alusta alkaen ovat herättäneet suurta kiinnostusta markkinoilla. Varausten yhteismäärä ylitti selvästi tarjolla olleen ensimmäisen erän kapasiteetin. Ensimmäisen 300 megawatin (MW) suuruiset varaukset on nyt vahvistettu. Toinen erä tulee varattavaksi vuoden 2000 maaliskuussa.

Fingrid tarjoaa sähkömarkkinaosapuolille siirtokapasiteettia kahdessa 300 MW erässä. Markkinat ovat osoittaneet suurta mielenkiintoa uutta siirtopalvelua kohtaan. Liikkeellä ovat olleet useat sekä koti- että ulkomaiset toimijat.

Venäjän puolella sähkönviennistä ja siirtomahdollisuuksien järjestämisestä vastaa maailman suurin voimayhtiö RAO EES Rossii. Fingrid neuvottelee parhaillaan yhtiön kanssa aiesopimuksesta, jossa sovitaan rajasiirtoa koskevan pitkän aikavälin yhteistyöstä, siirtopalvelua koskevista teknisistä selvityksistä ja sopimusjärjestelyistä.

Ennen kuin sähköntuoja voi tehdä lopullisen siirtosopimuksen Fingridin kanssa, sillä on oltava sähkösopimus venäläisen osapuolen kanssa. RAO EES Rossiin antaman selvityksen perusteella Fingrid on vahvistanut ensimmäisestä kapasiteettierästä norjalaiselle Norsk Hydro ASA:lle 200 MW:n ja Pohjolan Voima Oy:lle 100 MW:n osuuden.

Lisätietoja:
Myyntijohtaja Matti Tähtinen 030 395 5180 tai 0400 417 703