;
8.10.1998 00.00
Lehdistötiedotteet

Ruotsista Suomeen tuotavan sähkön siirtomaksun täydellinen poistaminen lykkääntyy

Suomen Kantaverkko Oyj (Fingrid) poisti viime kesäkuussa rajasiirtomaksun Suomen ja Ruotsin välisessä sähkökaupassa. Rajamaksujen poistamisessa edellytetty ruotsalaisten vastavuoroisuus ei toteudu sovitussa aikataulussa Ruotsin valtiopäiväkäsittelyssä olevan lakiesityksen takia, joten rajasiirtomaksu otetaan uudelleen käyttöön myös Suomessa. Suomen puoleisten siirtomaksujen kokonaismäärä kuitenkin pienenee, koska tuontiin kohdistuva kantaverkkomaksu poistuu 1. marraskuuta.

Fingrid ja Affärsverket svenska kraftnät sopivat viime vuoden lopulla pohjoismaiseen pörssi- ja tilapäiskauppaan vaikuttavien rajasiirto- ja kantaverkkomaksujen vaiheittaisesta poistamisesta kuluvan vuoden aikana. Svenska Kraftnätiltä ja Ruotsin viranomaisilta saadun, toistaiseksi vahvistamattoman tiedon mukaan Ruotsilla ei kuitenkaan ole valmiutta poistaa tuontiin kohdistuvia vielä jäljellä olevia siirtomaksuja sovitussa aikataulussa. Syynä on valtiopäiväkäsittelyssä oleva lakiesitys, joka määrittelee rajatariffeja koskevan päätöksenteon maan hallituksen asiaksi.

Fingridin hallitus päätti eilisessä kokouksessaan, että jo kertaalleen poistettu Ruotsista Suomeen tuotavan sähkön rajasiirtomaksu 0,4 penniä kilowatti- tunnilta otetaan uudelleen käyttöön marraskuun alusta alkaen, mikäli sovittu vastavuoroisuus ei toteudu. Päätös ei kuitenkaan vaikuta Fingridin uuteen kantaverkkohinnoitteluun, jossa länsituontiin ei kohdisteta kanta- verkkomaksua.

Fingrid pitää rajamaksujen poiston viivästymistä hyvin valitettavana erityisesti siksi, että pohjoismaisessa sähkökaupassa käytetyn Nord Poolin viitehinnan kehityksen ennakointi vaikeutuu.

Lisätietoja:
Asiakaspalvelupäällikkö Matti Tähtinen 030 395 5180, 040 041 7703
Kehityspäällikkö Juha Hiekkala 030 395 5108, 040 553 9898