Material och marknadsinformation

Vi publicerar information om kontoinnehavare och registrerade kraftverk på engelska och finska under sektionen Electricity market eller Sähkömarkkinat. Vi publiserar också statistik om ursprungsgarantier i tjänsten "Fingridin Avoin data" (på finska/engelska).  

Mer statistik on ursprungsgarantier finns i material som AIB publicerat här.

Tillställningar finns på engelska och finska.