Tjänster

Fingrid är en oberoende aktör som behandlar alla sina kunder jämlikt. Vi säkerställer en säker tillgång till el samt en fungerande elmarknad för samhället. Vi erbjuder förmånliga tjänster som motsvarar kundbehoven.

Vi betjänar våra kunder genom att 

  • ansluta dem till stamnätet och transportera el på stamnätet
  • ansvara för att upprätthålla den momentana effektbalansen och genom att klarlägga elbalanser 
  • publicera marknadsinformation
  • utveckla informationsutbytet på detaljmarknaden, inkl. datahub
  • bevilja certifikat för ursprungsgarantier.
     

Våra kunder består av elproducenter, nätbolag, storkonsumenter av el samt andra elmarknadsaktörer.

År 2016 var våra största kunder mätt i penningrörelse Caruna, EPV, UPM, Elenia, RAO Nordic Oy, Helen och Stora Enso.