;

Karttjänst

Karttjänsten är Fingrid Oyj:s kartbaserade tjänst för respons och begäran om utlåtande. Den är öppen för alla. Via tjänsten kan man med karthänvisning ge Fingrid respons och begäran om åtgärder samt begära utlåtanden om projekt som kräver tillstånd.

I tjänsten kan man på kartunderlag se Fingrids stamnät och dess basuppgifter: stationer, kraftledningar och stolpar.

Fingrids egen personal behandlar kontakterna som kommit via tjänsten konfidentiellt.

Tjänsten är på finska.

Karttjänsten