;

Sponsorering

Fingrid eftersträvar neutralitet, jämlikhet och öppenhet i all sin verksamhet. Vår verksamhet styrs också av skälighet. Vi sköter inte relationerna till våra intressentgrupper på ett sätt som kan leda till beroende eller förväntan om gentjänster.

Fingrid kan med ett måttligt belopp stöda allmännyttig verksamhet som motsvarar företagets verksamhetsprinciper. Huvudvikten ligger på forskning, utbildning, kultur och verksamhet med anknytning till människornas välfärd. Fingrid stöder inte religiös eller politisk verksamhet. 

Ansökan om sponsorering och bidrag

Ansökan om sponsorering och bidrag kan lämnas in på en blankett som finns här. Blanketten är på finska. De fält som är markerade med en stjärna är obligatoriska.

Alla ansökningar behandlas. Behandlingstiden är cirka 4 veckor. Fingrid kontaktar er efter att ha behandlat er ansökan om sponsorering. Vi tar inte emot ansökningar om sponsorering per telefon