Studerande och lärdomsprov

Fingrid är i nyckelposition när det gäller att utveckla elöverföringstekniker och stamnätskunnande. Fingrid samarbetar aktivt med högskolor och andra skolor. Du träffar oss även på Facebook.


Lärdomsprov

På Fingrid görs varje år flera lärdomsprov. De flesta hänger samman med aktuella projekt och program inom forskning och utveckling. Bolagets speciella bransch erbjuder studerande attraktiva möjligheter att genomföra intressanta undersökningar under ledning av experter.
 
Vi meddelar lediga platser för lärdomsprov på vår webbplats och till högskolorna. Du kan också skicka in en öppen ansökan om att få göra lärdomsprov eller diplomarbete här.