Arbetsgivarlöfte

Fingrid är Finlands stamnätsbolag.Varje Fingridanställd bidrar till att trygga kundernas och samhällets elförsörjning och till att forma framtidens rena och marknadsbaserade elsystem.

Fingrids personal är ett sammansvetsat team som förenas av mångsidig sakkunskap, aktiv informationsdelning och en social atmosfär. Vi uppmuntrar arbetstagarna till kontinuerligt lärande i arbetet och till självutveckling.

Fördomsfrihet, mod och öppenhet är våra trumfkort när vi tillsammans styr Finland mot framtidens elsystem.

Palaverissa keltainen
Palaverissa keltainen
Stänga