Arbeta hos oss?

​Fingrids verksamhet är beroende av kompetenta yrkesmänniskor. Personalplaneringen ser till att bolaget har tillräckliga personalresurser och tillräcklig kompetens i framtiden, samt rätt arbetskraft på rätt platser.

Av Fingrids cirka 300 arbetstagare arbetar majoriteten i sakkunniguppgifter. Förutom huvudkontoret i Kottby i Helsingfors har Fingrid verksamhetsställen i Tavastehus, Uleåborg, Petäjävesi, Rovaniemi och Varkaus. Ett stabilt bolag ger möjligheter att planera arbetet och karriären på lång sikt.

Lediga platser

Se över lediga platser på Fingrid's sida på finska, eller i
Facebook
och
LinkedIn

Lämna en öppen arbetsansökan här. Berätta i din ansökan hurdana arbetsuppgifter du är intresserad av. Bifoga meritförteckning och, om du vill, ett utdrag med dina studieprestationer.