Arbeta hos oss?

Av Fingrids cirka 300 arbetstagare arbetar majoriteten i sakkunniguppgifter. Förutom huvudkontoret i Kottby i Helsingfors har Fingrid verksamhetsställen i Tavastehus, Uleåborg, Petäjävesi, Rovaniemi och Varkaus. Ett stabilt bolag ger möjligheter att planera arbetet och karriären på lång sikt.

 

Valvomo
Valvomo
Stänga

 

Se över lediga platser på Fingrid's sida på finska, eller i Facebook och LinkedIn

Lämna en öppen arbetsansökan här. Berätta i din ansökan hurdana arbetsuppgifter du är intresserad av. Bifoga meritförteckning och, om du vill, ett utdrag med dina studieprestationer.