Nyckeluppgifter

  • Bolaget grundades 29.11.1996
  • Den operativa verksamheten startade 1.9.1997
  • Omsättning 586 miljoner euro (2016)
  • Balansomslutning 2,1 miljard euro (2016)
  • 19,18 % ägarandel i elbörsen Nord Pool
  • Antalet anställda var i slutet av året (2016) 334 (i medeltal 336)
  • Fingrids huvudkontor befinner sig i Helsingfors, och företaget har verksamhetsställen i Tavastehus, Rovaniemi, Uleåborg, Petäjävesi och Varkaus.