Nyckeluppgifter

  • Bolaget grundades 29.11.1996
  • Den operativa verksamheten startade 1.9.1997
  • Omsättning 672 miljoner euro (2017)
  • Balansomslutning 2,1 miljard euro (2017)
  • 18,8 % ägarandel i elbörsen Nord Pool
  • Antalet anställda var i slutet av året (2017) 355
  • Fingrids huvudkontor befinner sig i Helsingfors, och företaget har verksamhetsställen i Tavastehus, Rovaniemi, Uleåborg, Petäjävesi och Varkaus.