Samarbete med intressentgrupper

Vi håller daglig kontakt med våra intressentgrupper. Att vara lyhörd för intressentgruppernas förväntningar är en viktig del av vår ansvarsfulla affärsmodell.


Vi agerar öppet, hederligt och jämlikt i kontakten med våra intressentgrupper. Vi för en dialog med intressentgrupperna och kartlägger regelbundet deras åsikter samt publicerar material om vår verksamhet så öppet som möjligt för alla.


Ett stamnätsbolags verksamhet påverkar flera aktörer. Fingrids centrala intressentgrupper och kommunikationskanaler presenteras här.