Ansvarshantering och målsättningar

Vi hanterar företagsansvar som en integrerad del av Fingrids ledningssystem. Arbetet med företagsansvar är systematiskt och målinriktat, och ingår i vår grundläggande affärsverksamhet. Vi har identifierat de väsentliga elementen i vår affärsverksamhet och ställt upp mål för dem (Läs om Fingrids strategiska mål och indikatorer i bolagets årberättelse på webben). Risker med anknytning till företagsansvar ingår i vår riskhantering. Vi deltar också i arbetet för globala hållbarhetsmål. Bland FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) arbetar vi särskilt med de mål som anknyter till energi, infrastruktur och klimatåtgärder. Fingrids styrelse godkänner Fingrids uppförandekod (Code of Conduct) och övervakar att bolagets verksamhet är ansvarsfull. Bolagets styrelse ansvarar för att organisera hanteringen av företagsansvar och för att integrera denna ansvarshantering i affärsverksamheten. VD:n och ledarna för de olika funktionerna ansvarar för att företagsansvaret uppfylls i det egna ansvarsområdet.