Publikationer

Fingrid publicerar ett flertal broschyrer och guider, som finns som pdf-filer på denna sida.

Kort om Fingrid: Mot ett rent elsystem

Elektricitetet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. En av det grundläggande fättningarna för sanhällets verksamhet och näringslivets konkurrensförmåga är en tillförlitlig tillgång till el.

Kraftledning på min fastighet

Brochyren innehåller frågor som markägarna ofta ställt i samband med kraftledningsbyggnadsprojekt samt våra svar på dem.

Med en kraftledning som granne

Kraftledningen är en granne som inte vill störa men som inte heller vill störas. I den här broschyren har vi samlat information och säkerhetsanvisningar som gör samlevnaden med kraftledningen störningsfri och säker.

Vi håller ledningarna i skick

I den här broschyren beskrivs hur växligheten och kantträden på kraftlednings- och gårdsområden hanteras och vad som måste beaktas vid hanterin av träd och virke i närheten av kraftledningar.

Så här framskrider ett kraftsledningprojekt

Markanvändnings- och miljöpolitik

Tammerfors tekniska universitet, El- och magnetfält kring elledningar

Skötsel av skogar intill högspänningsledningar, 110–400 kV

Mer information

​Marjaana Kivioja

kommunikationschef
tfn. 030 395 5267

Marjut Määttänen

kommunikations specialist
tfn. +358 40 528 7138

e-postadresser fornamn.efternamn@fingrid.fi