Projektets skeden

Nedan beskrivs de olika skedena i anknytning till byggandet av en kraftledning.
 
Fingrid_hankekaavio_SE_1.jpg