• Framsida /
  • Grid /
  • Det nordiska kraftsystemet och anslutningar till andra system

Det nordiska kraftsystemet och anslutningar till andra system

Stamnätet i Finland är en del av det samnordiska synkrona systemet som består av elnät i Finland, Sverige, Norge och östra Danmark. Det finns flera likströmsförbindelser till andra länder från det nordiska nätet. Ett flertal likströmsförbindelser går till västra Danmark (Jylland) från både Sverige och Norge. Från Sverige finns likströmsförbindelser till Tyskland, Polen och Litauen. Från Norge finns en likströmsförbindelse till Holland och från Finland till Estland.

Stamnätet i Finland är anslutet till det svenska nätet med två växelströmsförbindelser på 400 kV. Dessutom finns det en växelströmsförbindelse på 220 kV till Norge. Förutom växelströmsförbindelser finns likströmsförbindelsen Fenno-Skan 1 från Raumo (400 MW) till det svenska Dannebo och Fenno-Skan 2 (800 MW) från Raumo till det svenska Finnböle. Från Nådendal till Åland går en 100 MW likströmsförbindelse som ägs och drivs av Kraftnät Åland.

Det finns inga växelströmsförbindelser från det estniska nätet till det nordiska nätet. Mellan Finland och Estland finns likströmsförbindelserna Estlink 1 (350 MW) och Estlink 2 (650 MW).