Elmarknaden

Fingrid Oyj utvecklar elmarknadens funktion i samarbete med kunderna, aktörerna på elmarknaden, stamnätsbolagen och myndigheterna. Genom utvecklingsarbete skapas regler som möjliggör marknadens funktion och verksamhetsmodeller som garanterar transparens.

Målet är att minimera flaskhalsar som stör marknadens funktion samt skapa en grund för en effektiv prisbildning på el.

För att främja marknadens funktion ser Fingrid till att överföringskapaciteten är tillräcklig, avlägsnar överföringsbegränsningar mellan länderna, ger information om marknaden och sköter effektivt balansservicen. Marknadsinformation, till exempel information om den finländska elsystemets tillstånd, förbrukning och produktion publicerar vi på finska och engelska.

 

Mer information på engelska och på finska.

Mer information

Laura Ihamäki

spesialist
tfn. +358 30 395 5166

Kaija Niskala

servicechef
tfn. +358 30 395 5147
kaija.niskala@fingrid.fi

Antti Vesanen

tfn. +358 30 395 5186