Kraftöverföringsnät

Elsystemet i Finland består av kraftverk, stamnät, regionnät, distributionsnät samt elkonsumenter. Fingrid Abp upprätthåller det stamnät som används för elöverföring i Finland. Stamnätet består av cirka 14 600 kilometer kraftledningar samt nästan 120 elstationer. Cirka 75 procent av all den el som överför i Finland går via det landsomfattande stamnätet. 

Stamnätet är en del av det samnordiska elsystemet tillsammans med systemen i Sverige, Norge och östra Danmark. Från Ryssland och Estland till Finland finns det dessutom en likströmsförbindelse, med vilken dessa system, som fungerar enligt olika principer, kan förenas.

Kraftöverföringsnät 2017
Kraftöverföringsnät 2017
Kraftöverföringsnät 2017
Stänga