Effektreserv 2019

Januari 2019

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,69 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 972 801 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,180 €/MWh.

Effektreserven startades inte i januari. Finno värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 9 procent. Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten de slutliga besluten.