Effektreserv 2018

Februari 2018

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,69 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 479 975 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,347 €/MWh.

Effektreserven startades inte i februari. Finno värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 11 procent. Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten det slutliga beslutet.


Januari 2018

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,69 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 803 933 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,232 €/MWh.


Effektreserven startades inte i januari. Finno värmepump och Naantali 1 kraftverk var delvis otillgängliga för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 9 procent och till Naantali kraftverk med ungefär en procent. Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten de slutliga besluten.