;

Publikationer

Fingrid publicerar ett flertal broschyrer och guider, som finns som pdf-filer på denna sida.

Kort om Fingrid: Mot ett rent elsystem

Elektricitetet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. En av det grundläggande fättningarna för sanhällets verksamhet och näringslivets konkurrensförmåga är en tillförlitlig tillgång till el.

 

Nain_etenee_voimajohtohanke_kansi.JPG

Så här framskrider ett kraftsledningprojekt

 

Naapurina_voimajohto_kansi.JPG

Med en kraftledning som granne 

 

 

 

 

Mer information

Annemari Backman

kommunikationschef
tfn. 030 395 5169

Marjut Määttänen

kommunikations specialist
tfn. +358 40 528 7138

e-postadresser fornamn.efternamn@fingrid.fi

risteamalausunnot@fingrid.fi