Ympäristövastuu

Fingridin liiketoiminnalla on merkittävä myönteinen ympäristö- ja ilmastovaikutus. Vahvistamalla sähkönsiirron kantaverkkoa puhtaan sähköntuotannon tarpeisiin mahdollistamme osaltamme siirtymisen kohti puhdasta sähköjärjestelmää. Kun teemme kantaverkkoinvestointeja, aiheutamme kuitenkin samalla hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia. Kantaverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa vähennämme näitä liiketoimintamme kielteisiä ympäristövaikutuksia Fingridin maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan mukaisesti. Keskeistä on ympäristövaikutusten huolellinen arviointi ja ympäristöriskeihin ennalta varautuminen.

Fingridin merkittävin vastuullisuusteko on toiminta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Huolehdimme siitä, että puhtaan sähköntuotannon ja kulutuksen liittämiseksi tehtävät verkkoinvestoinnit toteutuvat ajallaan. Vahvasti säästä riippuvaisen uusiutuvan energiantuotannon lisääminen edellyttää myös sähkömarkkinoiden uudistumista, muun muassa sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisen uudistamista ja kulutusjouston lisäämistä.

Siirtyminen kohti puhdasta sähköjärjestelmää on toteutettava vaarantamatta yhteiskunnan toimivuutta. Fingridin tehtävänä on varmistaa, että kaikki saavat sähköä häiriöttä. Siirtovarmuuden merkityksestä kertoo, että koko maan laajuisessa suurhäiriössä taloudellinen haitta asiakkaille ja yhteiskunnalle olisi suuruusluokaltaan 100 miljoonaa euroa tuntia kohden.   

Yhtiön muita tärkeitä ilmastonmuutokseen ja ympäristöön vaikuttavia kehityskohteita ovat sähkön siirtohäviöiden vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Pyrimme käytöstä poistettavien materiaalien mahdollisimman korkeaan kierrätysasteeseen työmaillamme sekä luontoarvojen suojeluun ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen voimajohtoalueilla.