Vastuullisuuden periaatteet

​Fingridin toimintaperiaatteet

Kaikkea toimintaamme ja vastuullisuuttamme ohjaavat yhtiön toimintaperiaatteet (Code of Conduct). Jokaisen työntekijämme, yhtiön johdon ja hallituksen jäsenten edellytetään noudattavan periaatteita päivittäisessä työssään.

Toimintaperiaatteemme perustana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet. Fingrid sitoutui vuonna 2016 Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen. Toimintaperiaatteemme ovat linjassa tämän johtavan yritysvastuualoitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden kanssa.

Hankintojen vastuullisuus

Edellytämme sopimuskumppaneiltamme sitoutumista yritysvastuuvaatimuksiimme, joiden toteutumista valvomme riskiperusteisesti. Vastaavalla periaatteella olemme valmiita sitoutumaan sopimuskumppaniemme Fingridille asettamiin yritysvastuuvaatimuksiin.