Tavoitteet

Keskeiset tavoitteet olemme asettaneet Fingridin strategian ja yhtiön perusliiketoiminnalle olennaisten asioiden tunnistamisen kautta. Arvioimme olennaisuusanalyysin päivitystarpeet vuosittain osana strategiaprosessia toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysin sekä strategiapäivityksen perusteella. Tavoitteiden saavuttamista käytämme johtoryhmän ja henkilöstön palkitsemisen perusteena.

Katso Fingridin verkkovuosikertomuksesta yhtiön strategiset tavoitteet ja mittarit.