Sidosryhmäyhteistyö

Olemme päivittäin yhteydessä sidosryhmiimme. Sidosryhmien odotusten kuuleminen on tärkeä osa vastuullisia liiketoimintatapojamme.

Kantaverkkoyhtiönä toimintamme vaikuttaa useisiin tahoihin. Asiakkaat ja koko suomalainen yhteiskunta odottavat Fingridin turvaavan varman sähkön ja mahdollistavan toimivat sähkömarkkinat. Asiakkaat odottavat meiltä myös tarpeisiinsa vastaavia ja kohtuuhintaisia palveluja. Fingridin omistajien näkökulmasta yritysvastuu, kustannustehokkuus ja omistaja-arvon toteutuminen ovat keskeisiä asioita. Henkilöstömme arvostaa tasa-arvoista kohtelua, työyhteisön hyvinvointia, työturvallisuutta ja mahdollisuutta oman osaamisen kehittämiseen. Työturvallisuuden merkitys korostuu erityisesti Fingridin palvelutoimittajien kohdalla. Maanomistajat ja voimajohtojen läheisyydessä asuvat odottavat meiltä vastuullisia toimintatapoja maankäyttö- ja ympäristöasioissa.

Toimimme avoimesti, rehellisesti ja tasapuolisesti vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Asiakasnäkökulmastamme vastaa nimetty johtaja, ja toimintojen johtajat vastaavat sidosryhmätoiminnastaan omilla vastuualueillaan. Keskustelemme, kartoitamme sidosryhmiemme mielipiteitä säännöllisesti sekä julkaisemme toiminnastamme mahdollisimman avoimesti aineistoa kaikkien saataville.

Fingridin keskeiset sidosryhmät ja vuorovaikutuskanavat

Klikkaa kuva suuremmaksi tästä.