Raportointi

Raportoimme yritysvastuusta osana vuosikertomusta soveltaen integroidun raportoinnin periaatteita. Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi olemme raportoineet kansainvälisen yritysvastuun GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti vuodesta 2011 alkaen. Raportoimamme tiedot on koottu GRI-indeksiin.

Olemme ottaneet huomioon myös valtionyhtiöiden yritysvastuuraportoinnin sekä pörssien ESG-raportointioppaan vaatimukset. Vuosikertomus toimii YK:n Global Compact -aloitteen mukaisena Communication on Progress (COP) -raporttina. Hallituksen toimintakertomuksessa raportoimme myös muista kuin taloudellisista tiedoista. Vuoden 2018 yritysvastuuraportointimme on ulkoisesti varmennettu.

Fingrid raportoi verojalanjäljestään eikä tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi. Osingot maksetaan pääosin Suomen valtiolle ja suomalaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille (ks. vuosikertomus: Talous ja rahoitus).