Raportointi

Toimintamme läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi olemme raportoineet yritysvastuustamme kansainvälisen GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti vuodesta 2011 alkaen. Sovellamme GRI G4 -viitekehystä core-peruslaajuuden mukaisesti. Raportoidut tiedot on koottu GRI-sisältöindeksiin. Myös vaatimukset valtionyhtiöiden yritysvastuuraportoinnille on otettu huomioon. Vuosikertomus toimii YK:n Global Compact -aloitteen mukaisena Communication on Progress (COP) -raporttina.

Fingridin vuoden 2017 vuosikertomus on julkaistu sähköisessä muodossa Fingridin verkkosivuilla. Osana vuosikertomusta raportoidaan myös yritysvastuusta sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

UN Global Compact
UN Global Compact
Sulje