Raportointi

Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi olemme raportoineet yritysvastuustamme kansainvälisen GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti vuodesta 2011 alkaen. Vuoden 2017 raportointi on toteutettu GRI-standardien peruslaajuuden (core) vaatimusten mukaisesti. Raportoidut tiedot on koottu GRI-sisältöindeksiin .  Hallituksen toimintakertomuksessa raportoimme myös muista kuin taloudellisista tiedoista, vaikka tätä koskevat lakimuutokset eivät tuoneet Fingridille velvoitteita.

Fingrid raportoi verojalanjäljestään vuosikertomuksen Talous, rahoitus ja riskienhallinta -osiossa. Emme tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi ja osingot maksetaan pääosin Suomen valtiolle ja suomalaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille. Fingridillä on myös Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoituksena yhteiskunnallisesti vaikuttavan tehtävän vastuullisesta hoitamisesta.