Tekoälyn eettiset periaatteet Fingridissä

Sitoudumme kehittämään ja käyttämään tekoälyä Fingridin arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Myös tekoälyä hyödyntäessämme huolehdimme ihmisistä, toimintamme ympäristövaikutuksista ja hyvästä hallintotavasta.

Tekoälyllä tarkoitamme ensisijaisesti sovellusta, joka oppii itse tekemään päätöksiä ja pystyy mukautumaan eri tilanteisiin ilman ihmisen ohjausta. Tekoälyn periaatteemme ohjaavat myös yksinkertaisempia sovelluksia, jos niihin liittyy samankaltaisia eettisiä kysymyksiä.

Meille tekoälyn eettisyys tarkoittaa käytännössä muun muassa seuraavia:

Ihmiset ydinosaajina

Pidämme yllä riittävää osaamista, jotta voimme hyödyntää tekoälyä vastuullisesti Fingridin, sidosryhmiemme ja koko yhteiskunnan eduksi. Säilytämme ydinosaamisen ihmisillä.

Selkeät vastuut ja seuranta

Ymmärrämme tekoälyn mahdollisuudet ja riskit. Määrittelemme tekoälyyn liittyvät vastuut selvästi ja kattaen kaikki elinkaaren vaiheet. Ihminen seuraa ja valvoo tekoälyn tarkoituksenmukaista toimintaa säännöllisesti. Vastaamme yhtiönä tekoälymme tekemistä päätöksistä.

Läpinäkyvyys ja turvallisuus varmistaen

Kerromme avoimesti ja ymmärrettävästi tavoistamme hyödyntää tekoälyä. Huolehdimme riittävästä läpinäkyvyydestä ja päätösten sekä niiden perusteena olevan datan jäljitettävyydestä. Varmistamme aina asianmukaisen tietosuojan ja tietoturvan.

Reilusti ja inhimillisesti ihmisten hyväksi

Tekoälyllä autamme ihmisiä siirtämällä rutiinitöitä koneelle, tehostamme toimintaa ja parannamme laatua. Tekoälymme tulee toimia tasapuolisesti. Kunnioitamme ihmisiä ja ihmisten oikeusasemaan vaikuttavat päätökset tekee aina viime kädessä ihminen.

Olemme sitoutuneet tekoälyn eettiseen ja vastuulliseen soveltamiseen >