Toimintaperiaatteet ja hankintojen vastuullisuus

Jokainen fingridiläinen sitoutuu noudattamaan työssään yhteisiä arvojamme ja toimintaperiaatteitamme. Fingrid on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja toimintaperiaatteemme ovat linjassa aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden kanssa. Osana toimintaperiaatteitamme olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisiä ja ihmisoikeuksia. Olemme sitoutuneet eettisiin periaatteisiin myös tekoälylle.

Ulkoistamiseen perustuvassa liiketoimintamallissamme vastuullisilla hankintakäytännöillä on vaikuttavuutta. Sitoutumisemme globaaliin vastuullisuusaloitteeseen vahvistaa yritysvastuun strategista ja operatiivista integroitumista toimintatapoihimme sekä tukee yritysvastuuta ja kestävää kehitystä edistävää yhteistyötämme sopimuskumppaniemme kanssa. Hankinnoissamme edellytämme sopimuskumppaneiltamme sitoutumista yritysvastuuvaatimuksiimme ja valvomme niiden toteutumista riskiperusteisesti. Vastaavalla periaatteella olemme valmiita sitoutumaan sopimuskumppaniemme Fingridille asettamiin yritysvastuuvaatimuksiin.