Vastuullisuus

Fingridin toiminnalla on suora vaikutus suomalaisten hyvinvointiin. Ymmärrämme työmme yhteiskunnallisen merkittävyyden ja liiketoimintatapojemme vastuullisuuden varmistamisen tärkeyden. Meille yritysvastuu tarkoittaa, että huolehdimme ihmisistä ja toimintamme ympäristövaikutuksista sekä noudatamme hyvää hallintotapaa turvatessamme yhteiskunnalle varman sähkönsaannin.

Fingridin strategia ja sen näkökulmat muodostavat lähtökohdan yritysvastuutyöllemme. Yritysvastuu on keskeinen elementti strategiamme toteuttamisessa ja liiketoimintaosaamisessamme. Toimimalla vastuullisesti kaikilla osa-alueilla pystymme tuottamaan parhaiten arvoa sidosryhmillemme ja varmistamaan hankkeidemme yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Fingridin yritysvastuutyössä keskitytään yhtiön perusliiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin. Fingridille olennaisimmiksi priorisoidut asiat on esitetty ohessa.

Megatrendit ja toiminnan olennaiset yritysvastuualueet

 Jos luet tätä sivua mobiililaitteella, voit suurentaa kuvaa kosketusnäytöllä.