Vastuullisuus

Fingridin toiminta vaikuttaa suoraan suomalaisten hyvinvointiin. Vastuullisuus on meille luonteva arvo ja vastuullinen liiketoimintatapa on strateginen valintamme, kun toteutamme yhteiskunnallisesti merkittävää tehtäväämme. Meille vastuullisuus ja yritysvastuu tarkoittaa, että huolehdimme ihmisistä ja toimintamme ympäristövaikutuksista sekä noudatamme hyvää hallintotapaa turvatessamme suomalaisille varman sähkön.

Fingridin strategia ja sen näkökulmat ovat yritysvastuutyömme lähtökohta. Toimimalla vastuullisesti kaikilla osa-alueilla tuotamme parhaiten arvoa sidosryhmillemme ja varmistamme hankkeidemme yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden.

Olemme tunnistaneet liiketoimintamme olennaiset asiat, jotka on esitetty ohessa.

Raportoimme yritysvastuusta osana Fingridin vuosikertomusta. Raportoinnissa sovelletaan integroidun raportoinnin periaatteita, ja esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnista, työturvallisuudesta, ympäristövaikutuksista ja verojalanjäljestä raportoidaan aina kyseisen vastuullisuuden osa-alueen yhteydessä. Raportointi noudattaa kansainvälistä GRI-raportointiohjeistoa ja raportoidut tiedot on koottu GRI-sisältöindeksiin .

Megatrendit ja toiminnan olennaiset asiat

 Jos luet tätä sivua mobiililaitteella, voit suurentaa kuvaa kosketusnäytöllä.