T&K-painopisteet

Alla esitetty tämänhetkiset t&k-painopisteet ryhmiteltynä otsikoiden mukaisiin asiakokonaisuuksiin. Siirtokapasiteetin varmistamisen, käyttövarmuuden hallinnan ja sähkömarkkinoiden kehittämisen painopisteistä on lisäksi laadittu Fingridin t&K-tiekartat, jotka on nähtävissä täällä.

Siirtokapasiteetin varmistaminen

 • Verkkoinvestointien tarve– ja kannattavuusanalyysien kehittäminen
 • Tekninen yhteensopivuus ja kapasiteetin tehokas hyödyntäminen
 • Ympäristön kuormituksen vähentäminen
 • Kunnonhallinta

Käyttövarmuuden hallinta

 • Reservien tekniset ominaisuudet ja kustannustehokas hankinta
 • Tuotantorakenteen ja kysynnän muutosten vaikutukset käyttötoimintaan
 • Siirtokapasiteetin ja käyttövarmuuden reaaliaikainen hallinta
 • Varautuminen erikois- ja ääritilanteisiin

Sähkömarkkinoiden kehittäminen

 • Tulevan tuotanto- ja kulutusrakenteen vaikutukset markkinamekanismeihin
 • Vaihtoehtoisten markkinamekanismien mahdollisuudet ja vaikutukset
 • Kulutuksen markkinaehtoisen jouston edistäminen
 • Tiedonvaihtoympäristön kehittäminen
 • EU:n ja Venäjän markkinoiden integrointi

Asiakkaat ja sidosryhmät

 • Sähköisten palvelujen ja sähköisen viestinnän kehittäminen