Työnantajalupaus

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Jokainen fingridiläinen on omalta osaltaan turvaamassa asiakkaidemme ja yhteiskunnan sähkönsaantia ja muovaamassa tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingridin työntekijät ovat tiivis joukkue, jota yhdistää monipuolinen asiantuntemus, aktiivinen tiedon jakaminen ja yhteisöllinen ilmapiiri. Kannustamme työntekijöitä jatkuvaan työssä oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Ennakkoluulottomuus, rohkeus ja avoimuus ovat valttejamme, kun viemme yhdessä Suomea kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää.

Fingridiläisiä keltainen kuva
Fingridiläisiä keltainen kuva
Sulje