Vastuullista kesäduunia kesällä 2021 - kesätyöpaikkojen haku käynnissä!

Olemme tänäkin kesänä mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitoudumme tarjoamaan nuorille laadukkaita kesätyökokemuksia. Kesätyöpaikat on julkaistu ja hakuaika jatkuu aina 28.2. saakka. Helsingin lisäksi kesätöitä on tarjolla myös Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Varkaudessa. Aloitamme kesätyöntekijöiden haastattelut jo hakuaikana. 

Tule tekemään kesätyötä, jolla on merkitystä!

Kesätöissä Fingridillä yhteistyö huipussaan!
Sulje


Kesätyöpaikat 2021 

Datatieteen ja analytiikan kesätyöntekijä

Työtehtävät energia-alan datatutkimuksen, metatietojen hallinnan ja edistyneiden analytiikkaratkaisuiden saralla pitävät sisällään mm. datan hankintaa, luokittelua, laadunvarmistusta, tutkimista, mallintamista ja tulosten esittämistä. Fingridin liiketoiminnan kehitys -yksikkö vastaa yhtiön datan laadun ja saatavuuden hallinnan kehittämisestä, data-arkkitehtuurin hallinnasta, sekä analytiikan, datatieteen ja tietovarastoinnin kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä yhtiön datanhallintaryhmän, tietovastaavien ja analytiikkatiimin kanssa.

Kantaverkonsuunnittelusta kiinnostunut kesätyöntekijä

Fingridin Verkkosuunnitteluyksikkö vastaa mm. kantaverkon kehittämissuunnitelman tekemisestä ja kantaverkon investointisuunnitelman ylläpidosta. Tässä työssä pääset osallistumaan Kantaverkon suunnitteluun. Olet osa osaavaa asiantuntijatiimiämme ja pääset työskentelemään mielenkiintoisten ja innostavien tehtävien parissa. Päivittäiset työtehtäväsi sisältävät verkostolaskelmissa tarvittavien tietojen keräämistä ja verkostolaskelmien tekemistä. Pääset osallistumaan myös investointien valmisteluun ja niiden taloudellisiin laskelmiin.

Kesätyöntekijä käyttötilanteiden laskenta- ja mallinnustietojen laadun hallintaan
Tehtäviisi kuuluu käytön tietojärjestelmissä olevien tietojen ja verkkomallien laadun tarkastusta ja tarpeen mukaan tietojen korjaamista ja ylläpitoa. Kuormitettavuus- ja mittaustietojen laadun tarkastusta ja tarvittaessa korjaamista. Osallistut tarpeen mukaan laskentajärjestelmien testaukseen ja raporttien laatimiseen sekä avustat yksikön muissa tehtävissä kokemuksesi ja taitojesi mukaan.

Metsäalasta kiinnostunut kesätyöntekijä Hämeenlinnaan
Tehtäviisi kuuluu raivausurakoiden ja reunavyöhykehakkuiden valvonta. Olet mukana maastokartoitusten tekemisessä. Pääset Hämeenlinnan tiimissämme osaksi myös eri tietojärjestelmien ylläpitoa.

Sähköalasta kiinnostunut kesätyöntekijä Jyväskylään ja Varkauteen
Tehtäviisi kuuluu rele- ja toisiolaitteiden tietojen tarkastus. Pääset tekemään tarkastustyötä myös sähköasemilla. Osallistut tietojärjestelmien ylläpitoon ja tuloksien dokumentointiin. Tiimissämme pääset mukaan myös muihin kantaverkkoon liittyviin työtehtäviin.

Metsäalasta kiinnostunut kesätyöntekijä Jyväskylään ja Varkauteen
Tehtäviisi kuuluu raivausurakoiden ja reunavyöhykehakkuiden valvonta. Olet roolissasi mukana maastotarkastusten toteuttamisessa. Pääset tiimissämme myös ylläpitämään eri tietojärjestelmiä.

Uusien markkinaehtoisten energiaratkaisujen edistäjä
Meidän porukan tehtävänä on edistää kustannustehokkaan energiamurroksen edellytyksiä edistämällä älyverkkoihin, joustomarkkinoihin ja sektori-integraatioon liittyvien ratkaisujen käyttöönottoa. Käynnissä olevista kehitysprojekteista ja selvityksistä riittää tekemistä ja sopivia haasteita niin opintojen alku- kuin loppuvaiheessa olevalle tekijälle, jolla on paloa edistää siirtymää kohti puhdasta sähköjärjestelmää. Jos älyverkot, sektori-integraatio ja joustomarkkinat innostavat, lukaise ilmoitus tarkemmin ja ota yhteyttä!
Teemme työtä sekä projekteissa kokeillen ja pilotoiden uusia markkinaratkaisuja, mutta myös työpajoissa keskustellen, ideoiden ja pohtien uusia konsepteja ja toimintamalleja.

Kantaverkon digitaalisesta kaksosesta kiinnostuneita kesäharjoittelijoita
Olemme nuorekas tiimi joka rakentaa ja ylläpitää kantaverkon digitaalista kaksosta. Vastuullamme on myös digiversion rakentamiseen tarvittavien tietojärjestelmien kehitys ja koulutus. Tämän lisäksi luodaaan makeilla analytiikkatyökaluilla uusia seuranta- ja ohjausraportteja millä parannetaan verkon suunnittelua, käyttöä ja kunnossapitoa. Tehtäviisi kuuluu kantaverkon sähköasemien, voimajohtojen ja tietoliikenneverkon digiversion mallintaminen Fingridin Elvis-järjestelmään.

Tietojärjestelmien kehittämisestä kiinnostunut kesätyöntekijä
Tehtäviisi kuuluu kantaverkon käytössä tarvittavien analyysi- ja raportointityökalujen kehittäminen. Tulet suunnittelemaan ja toteuttamaan sähköverkon tietojen visualisointeja sekä kehittämään automaattista raportointia sähköjärjestelmän tilasta. Pääset hyödyntämään työssäsi visualisoinnin tukena moderneja työkaluja, kuten erilaisia karttasovelluksia. Osaamisesi mukaan voit tehtävässä hyödyntää valmiita sovelluksia tai kehittää ratkaisuja itse ohjelmoimalla.

Supermimmi tai -kundi arkistoalan tehtäviin
Etsimme sähköisestä ja fyysisestä asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tehtävistä kiinnostunutta opiskelijaa Fingridin viestintä- ja tiedonhallintayksikköön. Työssäsi pääset tekemään laaja-alaisesti alan monipuolisia työtehtäviä itsenäisesti, mutta osana tiedonhallinnan tiimiä. Parhaiten tehtävistä suoriutuu, jos opintopakista löytyy muutaman vuoden informaatio- tai arkistoalan opintoja. 

Sähkönsiirtotekniikasta kiinnostunut kesätyöntekijä
Tehtäviisi kuuluu voimajohdoista tietojärjestelmissä ja dokumenteissa olevien tietojen tarkastaminen lentokuvausaineistojen avulla. Vastuullasi on omaisuustietojen päivittäminen Maximo- ja ArcGIS -tietojärjestelmiin. Tehtävissäsi pääset myös tekemään muita kunnossapidon suunnitteluun liittyviä avustavia tehtäviä.

Metsäsuunnittelusta kiinnostunut kesätyöntekijä
Tehtäviisi kuuluu johtoalueen puuston laserkeilausanalyysien tarkastaminen sekä reunavyöhykkeen käsittelymallien kehittäminen. Pääset myös päivittämään toimenpidesuunnitelmia laserkeilausanalyysien perusteella. Työssäsi päivität omaisuustietoja Maximo- ja ArcGIS-tietojärjestelmiin sekä pääset tekemään muita kunnossapidon suunnitteluun liittyviä avustavia tehtäviä.

Energiaselvityksen laskennoista ja kantaverkosta kiinnostunut kesätyöntekijä
Tässä kesäharjoittelussa opit aikasarjalaskentaa ja käytät erilaisia tietojärjestelmiä. Tehtävässä perehdyt, miten kantaverkon energiamittaustietoja validoidaan asiakkaiden laskutusta ja kaupallista taseselvitystä varten ja miten sähkömarkkinat toimivat operatiivisella tasolla. Fingridin Energiaselvityksessä tehtäviimme kuuluu kantaverkon energianmittaukset, energiaperusteiset laskutukset ja raportoinnit sekä näihin liittyvästä asiakaspalvelu.

Maankäyttöasioista kiinnostunut kesätyöntekijä
Tehtäviisi kuuluu voimajohtoristeämistä ja voimajohtoalueiden maankäytöstä tehtyjen lausuntapyyntöjen valmiiden lausuntojen käsittely. Päivität työssäsi voimajohtoristeämiin liittyvää dokumenttienhallintaa ja verkkotietojärjestelmiä. Pääset tekemään myös sidosryhmäneuvontaa lausuntoasioissa. Fingridin maankäyttö ja ympäristö -yksikkö vastaa yhtiön lähes 15 000 voimajohtokilometrin johtoalueiden maankäyttöasioista.

Voimalaitostiedoista vastaava kesätyöntekijä
Vastuullasi on kasata voimalaitostietoja eri lähteistä ja tallentaa ne tietojärjestelmään. Lisäksi kehität raportteja tietojen loppukäyttäjille. Kantaverkkopalvelut-yksikkö toimii Fingridin asiakasrajapinnassa. Tässä seitsemän hengen yksikössä on jatkuva hyvä pöhinä, kun osaltamme mahdollistamme hiilineutraalin sähköntuotannon voimakasta kasvua Suomessa. 

Sähköverkosta ja sen laitteista kiinnostunutta kesätyöntekijä
Sähköverkko on lukemattomien laitteiden ja rakenteiden muodostama järjestelmä, joiden pitää toimia yhteen jokaisena hetkenä, jotta valot pysyvät päällä valtakunnassa. Verkon elinkaarenhallinta-yksikössä vastaamme siitä, että verkkoon valitaan oikeat laitteet ja niitä ylläpidetään suunnitelmallisesti elinkaaren loppuun asti. Tähystämme myös tulevaisuuteen uusien teknologioiden osalta. Tehtäviisi kuuluu asiantuntijoiden avustaminen sähköverkon laitteisiin liittyen. Päivittäiset työtehtäväsi sisältävät tietojen käsittelyä ja tietojärjestelmien käyttöä. Pääset oppimaan uutta sähköverkosta ja sen ylläpitoon liittyvistä järjestelmistä.

ICT -toimittajanhallinnan ja -raportoinnin kehittäjä
Fingridin ICT CIO palvelut -yksikkö vastaa ICT-hankinnoista ja -toimittajahallinnasta, hallinnollisesta tietoturvasta, jatkuvuuden- ja riskienhallinnasta, ICT-projektisalkun hallinnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtäviisi kuuluu tietojärjestelmissä (sopimushallintajärjestelmä, CRM) olevien tietojen ja datan laadun tarkastusta sekä tarpeen mukaan tietojen korjaamista, ylläpitoa ja tietomallin kehitystyö. Osallistut ICT toiminnan johtamisessa tarvittavien analyysi- ja raportointimenetelmien kehittämiseen sekä PowerBI-raporttien laatimiseen. Pääset avustamaan myös muita ICT-yksiköitä muissa tehtävissä kokemuksesi ja taitojesi mukaan.