Opiskelijat tärkeä sidosryhmä

Fingridillä on Suomessa keskeinen rooli sähkönsiirtotekniikan ja kantaverkko-osaamisen kehittäjänä. Fingrid tekee aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Fingrid osallistuu vuosittain erilaisiin rekrytointitapahtumiin, myös erityisesti opiskelijoille suunnattuihin. Viime aikojen tapahtumia ovat olleet mm. Contact Forum, TalentIT ja Vaasa Energy Day.

Fingrid on ollut mukana myös Teknologiateollisuuden ja yhteistyöyritysten järjestämässä Women in Tech -viikossa. Viikon taustalla on ollut halu tuoda esiin perinteisesti miesvaltaisilla teknologia-aloilla työskenteleviä ja menestyneitä naisia.

Löydät meidät myös sosiaalisen median eri sivustoilta, kuten Facebookista, Instagramista ja LinkedInistä.

Opinnäytetyöt

Fingridissä tehdään vuosittain useita opinnäytetöitä, jotka suurimmaksi osaksi liittyvät tutkimus- ja kehitystoiminnan ajankohtaisiin haasteisiin ja hankkeisiin. Yhtiön toimialan erikoisuus tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia opiskelijoille kiinnostavien tutkimusten tekemiseen asiantuntevassa ohjauksessa.

Ilmoitamme avoinna olevat opinnäytetyöpaikkamme korkeakouluille sekä julkaisemme ne internet-sivuillamme. Voit lähettää avoimen hakemuksesi opinnäyte- ja diplomityöhön tästä.