Toimitusjohtajan tervehdys

Jukka Ruusunen
Jukka Ruusunen
Sulje

Energia-ala on noussut maailmanlaajuisesti yhteiskunnan keskiöön ja sen myötä eturiviin myös työmarkkinoilla. Eurooppalaisissa ilmastotalkoissa kantaverkkoyhtiöiden rooli on keskeinen. Ilman siirtokyvyltään riittävää ja toimintavarmaa verkkoa energia- ja ilmastotavoitteita ei kyetä saavuttamaan. Alalla investoidaan suuriin rakennushankkeisiin sekä panostetaan merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Osaajia tarvitaan, sillä ratkaistavia ongelmia on paljon.

Fingrid vastaa Suomen sähkönsiirron kantaverkosta, yhteiskuntamme tärkeimmästä perusrakenteesta. Kantaverkon kautta kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Fingridiläiset voivat päivittäin nähdä työnsä vaikutuksen jokaisen suomalaisen arkeen: Suomi toimii sähköllä. Kansainvälisen yhteistyön ja sähkömarkkinoiden laajenemisen myötä työllämme on yhä suuremmassa määrin myös kansainvälinen ulottuvuus.

Merkityksellistä työtä kantaverkon parissa riittää siis pitkälle tulevaisuuteen. Pitkäjänteisyys tuo työhön pysyvyyttä, jonka on todettu olevan työilmapiiriä selkeimmin parantava tekijä.

Kansainvälisten vertailututkimusten mukaan Fingrid on yksi maailman parhaista kantaverkkoyhtiöistä. Tällaiseen tulokseen pystyy vain yhtiö, jolla on osaava, motivoitunut, innovatiivinen ja sitoutunut henkilöstö, vahva arvopohja, toimiva strategia sekä johtamisjärjestelmä, joka pystyy mahdollisimman tehokkaasti strategiset päätökset toteuttamaan. Meillä tarvitaan osaajia. Nyt ja tulevaisuudessa.

Tervetuloa tekemään työtä, jolla on merkitystä!

Jukka Ruusunen
toimitusjohtaja

Erilaisia osaajia – yhteinen tavoite

Uudistaja, Asiakaspalvelija, Kehittäjä, Tiedonjakaja, Tiimipeluri ja Vastuunkantaja. Työyhteisö toimii, kun erilaiset osaajat puhaltavat yhteen hiileen. Jokainen ammattilaisemme kuljettaa osaltaan Fingridiä kohti uudenlaista tekemistä. 

Lue verkkolehdestämme mitä tämä jokapäiväisessä työskentelyssä tarkoittaa.