Mahdollisuudet monipuoliseen uraan

Kannustamme työntekijöitä opiskelemaan ja kehittämään itseään. Työnkierto mahdollistaa ammatillisen kehittymisen ja monipuoliset toimenkuvat.

Toimintaympäristömme nopea kehitysvauhti edellyttää, että palveluksessamme on ammattitaitoisia, innovatiivisia ja energisiä osaajia, jotka ovat valmiita muutoksiin ja kykenevät näkemään ongelmat mahdollisuuksina. Kannustamme työntekijöitä jatkuvaan työssä oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Vakaa yhtiö tarjoaa mahdollisuudet työn ja uran suunnitteluun pitkällä aikavälillä. Ammatillinen kehittyminen on mahdollista esimerkiksi työkierron kautta.

Millaista työtä on merikaapeleiden vianpaikannus?
Sulje


Esimiesura tai asiantuntijana kehittyminen

Monitahoinen toimikenttämme tarjoaa mielenkiintoisia haasteita ja tehtäviä. Haluamme, että palveluksessamme on monipuolinen kirjo ammattitaitoisia, innovatiivisia, yhteistyökykyisiä ja energisiä osaajia, jotka ovat valmiita muutoksiin,  kykenevät näkemään ongelmat mahdollisuuksina ja haluavat kehittyä. Toisille sopii paremmin asiantuntijana kehittyminen, toisia motivoi mahdollisuus esimiesuraan.

Toiminta yhdentyvillä eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla avaa yhä useammalle fingridiläiselle tilaisuuksia myös kansainvälisen kokemuksen kasvattamiseen. Meillä riittää mielenkiintoisia näköalapaikkoja nyt ja tulevaisuudessa.