Kehittyminen ja uramahdollisuudet

Haluamme vahvistaa jokaisen työssä oppimisen mahdollisuuksia tarjoamalla vaativia tehtäviä ja monimuotoisia projekteja. Kannustamme työntekijöitä opiskelemaan ja kehittämään itseään. Työnkierto mahdollistaa ammatillisen kehittymisen ja monipuoliset toimenkuvat.

Vakaa yhtiö tarjoaa mahdollisuudet työn ja uran suunnitteluun pitkällä aikavälillä. Kaikille yhteisen koulutuksen lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus sopia ammatillisesta tutkintoon johtavasta koulutuksesta tai osallistua asiantuntijoille tai esimiehille kohdennettuihin koulutuksiin.

Fingridiläiset voivat kehittyä asiantuntija- tai esimiesuralla. Asiantuntijaura perustuu kehittymiseen asiantuntijana ja esimiesuran valinneet fingridiläiset kehittävät itseään ihmisten johtajana. 

Toiminta yhdentyvillä eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla avaa yhä useammalle fingridiläiselle tilaisuuksia myös kansainvälisen kokemuksen kasvattamiseen. 

Millaista työtä on merikaapeleiden vianpaikannus?
Sulje