Verkkosääntöjen viranomaispäätökset

 Täältä löydät viimeisimmät Fingridin julkaisemat verkkosääntöjen päätökset. 

Verkkosääntöjen päätökset 2019

Päätös Fingridin ehdotukseen käytönpalautuspalvelujen tarjoajille asetettavista ehdoista ja edellytyksistä

Päätös Fingridin ehdotukseen järjestelmän varautumispalvelun tarjoajille asetetuista ehdoista ja edellytyksistä

Päätös: ER-markkinatoimintojen keskeyttämisen säännöt

Päätös Fingridin ehdotukseen taajuuden vakautusreserveille tilapäisesti sovellettavasta pienimmästä aktivointiajasta

Päätös Fingridin ehdotukseen kustannushyötyanalyysissa käytettävistä oletuksista ja menetelmästä

Yhteen kytketyistä päivänsisäisistä markkinoista seuraavien suunniteltujen siirtojen laskentamenetelmä

Liite:

190208_ERF_ID SCH EXC Approval

ACER Decision 04-2019 on electricity TSOs proposal for amendments of CCRs

Liitteet:

Annex I_ACER Decision on Amendment of CCRs

Annex Ia_ACER Decision on Amendment of CCRs

Annex II_ACER Decision on Amendment of CCRs

Annex III_ACER Decision on Amendment of CCRs

Fingrid Oyj:n käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuus

Energiaviraston päätös yhteen kytketyistä vuorokausimarkkinoista seuraavien suunniteltujen siirtojen laskentamenetelmästä

Energiaviraston päätös ehdotukseen yhteisistä tiedonvaihdon vaatimuksista, rooleista ja vastuista (KORRR)

ACER:n päätös rajasiirtokapasiteetin hinnoittelumenetelmästä päivänsisäisillä markkinoilla

Liitteet:

Liite 1
LIite 2
LIite 3

Baltic CRC-päätös

Päätös CACM art 35 NOrdic CRC

Päätös CACM art 74 Nordic CRC CS

 

FCR mitoitus - päätös

Taajuuden laatuparametrit - päätös

FCR vaihtorajat - päätös

FCR lisäominaisuudet - päätös