Verkkosäännöt

Verkkosäännöt ovat osa Euroopan energiapolitiikan työkalupakkia.

Verkkosäännöt liittyvät heinäkuussa 2009 voimaan tulleen EU:n kolmannen energiapaketin tavoitteeseen eurooppalaisista sähkön sisämarkkinoista.

Kolmanteen pakettiin kuuluvaa sähkömarkkinalainsäädäntöä ovat
- direktiivi sähkön sisämarkkinoista (2009/72/EC)
- asetus Euroopan energia-alan valvontaviranomaisten yhteistyöorganisaatiosta (713/2009)
- asetus sähkön rajakaupasta (714/2009)

Verkkosäännöt ovat asetuksen 714/2009 alaista lainsäädäntöä.

Lainsäädännölliseltä statukseltaan verkkosäännöt ovat eurooppalaisia asetuksia eli ne ovat EU:n jäsenvaltioissa suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Eurooppalaisena lainsäädäntönä verkkosäännöt menevät ristiriitatilanteissa hierarkiassa kansallisen lainsäädännön edelle. Verkkosääntöjen käyttöönotosta vastaavat jäsenvaltiot.

Verkkosäännöt jaetaan kolmeen ryhmään: liityntöjä, verkon käyttöä sekä markkinoita koskeviin verkkosääntöihin.