Sidosryhmäyhteistyö

Datahub-työryhmät


Datahub on toimialan yhteinen hanke, projektissa tehdään yhteistyötä tiiviisti energiatoimialan kanssa. Olemme muodostaneet tarpeen mukaan yhteistyöryhmiä alan toimijoiden keskuudesta.

Datahub liiketoimintaprosesseihin tulee mahdollisia muutostarpeita datahub projektin aikana mm. alan toimijoilta, viranomaisilta ja datahub projektilta. Muutostarpeita arvioimaan on perustettu Energiateollisuus ry:n nimeämien toimialan myynti- ja verkkoyhtiöiden edustajien muodostama prosessityöryhmä.

Datahubin suunnitelmallinen käyttöönotto on välttämätöntä toimialalle kriittisten liiketoimintaprosessien siirtämiseksi onnistuneesti uuteen tiedonvaihtoympäristöön. Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän käyttöönotto vaatii toimialalta ja datahub-projektilta tarkkaa suunnittelua, valmisteluja, liiketoimintaprosessien vaatiman työn tarkastelua uudesta näkökulmasta, tiivistä yhteistyötä ja viestintää. Työn tueksi Energiateollisuus ry nimesi neljä toimialan edustajaa perustettuun käyttöönottotyöryhmään.

Datahub-projektin onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää käydä ja ylläpitää tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, tätä tehtävää tukemaan Fingrid perusti seurantaryhmän, jonka toimikausi kestää koko projektin ajan. Lue lisää datahub-työryhmistä!

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä

Tiedonvaihdon kehitysryhmä on Fingridin yhteydessä toimiva neuvoa-antava elin. Kehitysryhmän jäsenten tehtävänä on arvioida sähkön vähittäismarkkinoiden tekniseen sanomaliikenteeseen liittyviä kehitysajatuksia ja menettelytapoja sekä niihin liittyviä ohjeistuksia. Ryhmän tavoitteena on edistää tehokasta, tasapuolista ja syrjimätöntä tiedonvaihtoa.

Ryhmä koostuu verkonhaltijoiden, sähkönmyyjien, palveluyhtiöiden, järjestelmätoimittajien, operaattoreiden ja Energiateollisuus ry:n edustajista. Fingrid nimeää kehitysryhmän jäsenet. Ryhmä toimii vuosittaisella rotaatiomenettelyllä, jolloin osa jäsenistöstä vaihtuu keväisin. Rotaatiossa huomioidaan myös ryhmän toiminnan sujuva jatkuvuus, joka edellyttää ettei kaikkia jäseniä vaihdeta samanaikaisesti. Tiedonvaihdon kehitysryhmän jäsenyys edellyttää sähkömarkkinaosapuolilta ja -toimijoilta asiakassuhdetta kanssamme.

Lisätietoa työryhmästä, jäsenistä sekä työryhmän kokousmuistiot löydät Datahub Palvelut-portaalista.

Kansainvälinen yhteistyö

Fingridin tiedonvaihtopalvelut tekee laaja-alaisesti kansainvälistä yhteistyötä niin eurooppalaisten organisaatioiden ja muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Datahub Palvelut-portaaliin on koottu tietoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa tarkemmin.