Datahub

Datahub tulee nopeuttamaan, yksinkertaistamaan, parantamaan ja tehostamaan kaikkien osapuolten toimintaa, kun erilaiset sähkön käyttöön liittyvät ydintiedot sijaitsevat vain yhdessä paikassa ja kaikki tiedonvaihtoon liittyvät prosessit hoidetaan sen kautta.

Datahubin liiketoimintaprosessien avulla varmistetaan, että tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomioita siihen, että tiedon saa ainoastaan se osapuoli, kenellä on oikeus välitettävään tietoon.

Fingrid Datahub -esittelyvideo

Fingridin Datahub-projektissa luodaan mittaus-, asiakas-, ja sähkön käyttöpaikkatietovarasto. Näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa vaihtaa sähkön myyjää.

Sulje

 

Datahub hoitaa jatkossa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon sähkön käyttäjien vaihtaessa sähkön myyjää tai muuttaessa uuteen osoitteeseen. Sähkön myyjä saa kaikki sopimuksen teossa tarvittavat tiedot heti sopimusta tehtäessä datahubista. Myyjä ilmoittaa asiakkaan uudesta sopimuksesta datahubiin, josta tieto välitetään käyttöpaikan jakeluverkonhaltijalle. Datahub osaa päätellä myyjän ilmoituksen ja käyttöpaikan sen hetkisen sopimustilanteen perusteella onko kyseessä uuden asiakkaan muutto vai myyjän vaihto. Datahub päättelee tässä yhteydessä myös sen tarvitseeko asiakas jakeluverkonhaltijalta uuden verkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija saa kaikki tarvittavat tiedot datahubista verkkosopimuksen tekoa varten. Myyjä vastaa asiakastietojen päivityksestä ja mahdollinen päivitetty tieto välitetään datahubin kautta muille asiakkaan sopimuskumppaneille.

Jakeluverkonhaltija vastaa käyttöpaikan sähköjen mittauksesta ja mittaustiedon toimituksesta datahubiin. Datahub välittää mittaustiedot käyttöpaikan sähkön myyjälle ja muille asiakkaan mahdollisesti valtuuttamille 3. osapuolille. Jakeluverkonhaltija toimittaa jakeluverkon etämittauslaitteiston keräämän mittaustiedon sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikölle eli datahubille kulloinkin voimassa olevan taseselvitysjakson mukaisesti, huomioiden kuitenkin 15 minuutin ja tunnin käytössä olevat mittausresoluutiot. Datahub välittää tiedot myös kytkentä- ja katkaisuprosesseissa, joten datahubissa on aina ajantasainen tieto käyttöpaikan kytkentätilanteesta.

Datahub hoitaa jatkossa myös jakeluverkonhaltijan tällä hetkellä tekemän taseselvityksen sekä tasevirheiden korjausprosessin. Datahub varmistaa, että kaikki tarvittava tieto välitetään uuden pohjoismaisen taseselvitysmallin mukaisesti eSett:lle.

Datahubiin ilmoitetaan jatkossa kaikki jakeluverkonhaltijoiden tuotetiedot. Näin myyjä saa sopimuksen teon yhteydessä varmistettua, että asiakkaan myyntituote vastaa myös käyttöpaikan siirtotuotetta. Datahubin kautta voidaan jatkossa välittää myös laskurivitietoja osapuolten kesken ja näin mahdollistetaan asiakkaalle sekä myynnin että siirron laskutus yhdellä laskulla.

Loppuasiakkaalle tullaan tarjoamaan datahubissa palveluportaali, jonne hän pääsee kirjautumaan Suomi.fi tunnistuspalvelun kautta. Asiakasportaalissa asiakkaalla on mahdollista ylläpitää omia valtuutustietojaan, lisäämällä tai poistamalla valtuutuksia. Valtuutuksia voidaan antaa datahubiin rekisteröidyille osapuolille tilatessa heiltä palveluita, joihin tarvitaan tietoja datahubista tai kilpailuttaessaan sähkön myyjäänsä. Asiakas pääsee asiakasportaalin kautta myös tarkastamaan keskitetysti kaikkia omia sähkötietojaan.

Työryhmien kanssa viimeistelty dokumentti "Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa" kuvaa tarkalla tasolla, kuinka prosessit jatkossa hoidetaan. Kaikki datahubiin liittyvä dokumentaatio on koottu Datahub Palvelut -portaaliin.