Datahub-palvelut

Tarjoamme tehokkaan tiedonvaihtoalustan vähittäismarkkinoiden toimijoiden käyttöön.

Sähkömarkkinalain (SML) mukaan Fingrid vastaa sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon kehittämisestä. 

Fingrid on kehittänyt sähkömarkkinaosapuolille tiedonvaihtopalveluiden palvelukokonaisuuden, jolla edistetään tiedonvaihdon oikeellisuutta, kehitetään tehokkaita menettelytapoja ja yhtenäisten sanomaliikennestandardien käyttöä. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä. Tehokkaan ja oikeellisen tiedonvaihdon kehittämiseksi Fingrid tekee yhteistyötä mm. sähkömarkkinatoimijoiden, palveluntarjoajien, valvovan viranomaisen, lainsäätäjän, etujärjestöjen, kansallisten ja kansainvälisten sanomaliikennettä kehittävien organisaatioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Fingridin tarjoaman palvelun tulee olla tehokasta ja edistää tasapuolisesti ja syrjimättömästi toteutettua tiedonvaihtoa. Fingrid on oikeutettu keräämään kohtuulliset kustannukset ja kohtuullisen voiton tiedonvaihtopalveluiden käyttäjiltä. Uusille sähkömarkkinaosapuolille solmitaan tiedonvaihtopalvelusopimukset markkinoille tulon yhteydessä.

Yhteinen tiedonvaihtojärjestelmä selkeyttää toimintaa

Suomessa on kaikkiaan noin 3,7 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa. Jokaisesta sähkönkäyttöpaikasta  löytyy jakeluverkkoyhtiön ja sähkönmyyjän järjestelmistä paljon tietoa, kuten sähkönkäyttöpaikan omistajan tai haltijan yhteystiedot ja käyttöpaikan kulutustiedot. Tietoa sähkönkäyttöpaikoista ja asiakassuhteista on ollut hajautettuina eri yritysten omiin järjestelmiin ja tieto on vaihtunut niiden välillä hitaasti. Esimerkiksi sähkönmyyjää vaihdetaan Suomessa vuosittain noin 400 000 kertaa.

Tätä tiedonvaihtoa selkeyttämään ja nopeuttamaan on kehitetty yhteinen järjestelmä - Datahub. Järjestelmä tulee parantamaan niin sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän ja sähkönsiirrosta vastaavan osapuolen toimintaa, kun erilaiset sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat sijaitsevat yhdessä paikassa ja ovat kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti. Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti Datahub otetaan Suomessa käyttöön 21.2.2022.

Lisätietoja aiheesta

Minna Arffman

palvelupäällikkö
puh. 030 395 5263