Tehoreservi 2019

Tammikuu 2019

Laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat  4,69 M€. Kustannukset kohdistetaan arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli  3 972 801 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,180 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty tammikuussa. Suomenojan lämpöpumppu oli epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Suomenojan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 9 prosenttia. Käyttösääntöjen mukaisesti Energiavirasto tekee korvausten vähentämisestä lopulliset päätökset.