Tehoreservi 2018

Tammikuu 2018

Laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat 4,69 M€. Kustannukset kohdistetaan arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli 3 803 933 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,232 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty tammikuussa. Suomenojan lämpöpumppu ja Naantali 1 voimalaitos olivat epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Suomenojan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 9 prosenttia ja Naantalin voimalaitokselle maksettavaa korvausta noin yhden prosentin. Käyttösääntöjen mukaisesti Energiavirasto tekee korvausten vähentämisestä lopulliset päätökset.