Uusi laskutuskäytäntö

Tehoreservijärjestelmä rahoitetaan sähköjärjestelmän ja kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä maksuilla, joita järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija on oikeutettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä. Tehoreservi-maksulla katetaan lisäksi Finextralle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä kohtuullinen tuotto tehoreservijärjestelmän hoitamisesta.

Asiakkaalta perittävän tehoreservimaksun suuruus määräytyy voimalaitosyksiköille ja sähkön kulutuksen joustoon kykeneville kohteille maksettujen korvausten perusteella.

Laskutuskäytäntö 1.7.2015 - 30.6.2017

Nykyisen tehoreservikauden aikana tehoreservijärjestelmän ylläpitoon tarkoitetut maksut laskutetaan voimassaolevan sopimuskauden aikana vuosineljänneksittäin.

Tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla laskutus tehdään tammi - maaliskuussa ja
huhti - kesäkuussa vielä neljännesvuosittain. Maksut maksetaan voimalaitosyksiköille ja sähkön kulutuksen joustoon kykeneville kohteille sähkömarkkinaviranomaisen hankintapäätöksen määrittelemän korvauksen jälkikäteen kolmen kuukauden jaksoissa.

Laskutuskäytäntö 1.7.2017 - 30.6.2020

Seuraavalla tehoreservikaudella tehoreservin käyttövalmiuden ylläpitokorvaukset laskutetaan talvikauden arkipäivien 1.12. - 28.2. ja päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutuksen mukaan. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä. Mikäli tehoreservi aktivoidaan talvikauden aikana, aktivoinnista aiheutuvat kustannukset kohdistetaan talvikauden arkipäivien päivätuntien sähkönkulutukselle.

Jos tehoreserviä ei ole tarpeen käynnistää talvikauden ulkopuolisena aikana, asiakkaalle ei lähetetä tehoreservilaskua. Mikäli tehoreserviä tarvitaan, kustannukset kohdistetaan kyseisen käynnistyskuukauden sähkönkulutukselle. Esimerkiksi lokakuussa mahdollisesti käynnistyvän tehoreservin aktivointikustannukset kohdistetaan lokakuun kaikille sähkönkulutuksen tunneille
ja lasku lähetetään asiakkaille marraskuun alussa.

Jos tehoreserviä ei aktivoida vuonna 2017 heinäkuun ja marraskuun välisenä aikana eli järjestelyyn ei tule käynnistyskustannuksia, uuden laskutuskäytännön mukaisesti ensimmäinen tehoreservilasku laskutetaan joulukuun 2017 sähkön kulutuksen perusteella ja laskut lähetetään asiakkaille tammikuun alussa 2018.

Tehoreservijärjestelmän ylläpidosta aiheutuvat kiinteät kustannukset seuraavalla tehoreservi-kaudella ovat Energiaviraston tekemän kilpailutuksen perusteella noin 13,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tehoreservijakson kokonaiskustannuksiin vaikuttavat myös tehoreservijärjestelmän aktivointikustannukset, Fingridin hallinnointikulut sekä kohtuullinen korvaus järjestelmän hoitamisesta.

Katso myös